Desinfektion med Ozon

Nedbring risikoen for smittefare med et ekstra ”skrub” og optimér dit indeklima med en ozonbehandling

OZZI™ er den ideelle løsning til at give alle rum en effektiv rengøring og sikre et sundt indeklima. Ozonbehandling kan bruges for at fjerne lugtgener, svamp eller andre mikroorganismer eller for at mindske muligheden for smittefare med bakterier eller vira. Desinfektion med ozon er derfor en effektiv måde at gardere sig mod smitte.

De videnskabelige fakta* peger på, at COVID-19 virus overlever

  • i op til 3 timer i luften
  • på metal og plastflader i 3-4 dage

Dermed er COVID-19 en af de vira med bedst overlevelsesevne og dermed også en yderst smittefarlig virus. Desinfektion med ozonbehandling er den ideelle løsning til at optimere dit indeklima og nedbringe risiko for smittefare. Læs også biokemiker Peer Hansens forklaring om desinfektion her.

OZZI™ bruger luftens ilt til at danne ozon. Generatoren blæser ozonen ud i rummet, hvor ozonen spreder sig og angriber bakterier, vira, svampe og andre mikroorganismer så rummet desinficeres. I tilfælde af COVID-19 er ozonbehandling et supplement til rengøring. Ozonbehandlingen må ikke stå i stedet for Sundhedsstyrelsens vejledning for nedbringelse af smittefare.

OZZI™ er en serie af små mobile ozongeneratorer. OZZI™ er en ”plug and play” løsning, som er nem at anvende såvel i hjemmet, på arbejdspladsen som i institutionen. Den er et miljøvenligt og effektivt supplement til den almindelige rengøring.

OZZI™ model
OZ200 /OZ500
OZZI™ model
OZ200 /OZ500

* National Institutes of Health’s, Rocky Mountain Lab, Montana, USA: https://www.sacbee.com/news/nation-world/national/article241105301.html

Sådan anvendes ozzi™ til ozonbehandling

  • Ozongeneratoren stilles i det ønskede rum og tilsluttes en almindelig stikkontakt (230V). Alle vinduer og døre lukkes. Jo tættere rummet er, jo bedre effekt af ozonbehandlingen. Det bør sikres, at der ikke slipper store mængder ozon ud af rummet fx ved en sprække under døren ind til rummet eller et vindue, der står på klem.
  • OZZI™ tændes, og med timeren kan man fastsætte en behandlingstid på f.eks. 3-5 timer.
  • Rummet forlades, så snart ozongeneratoren er tændt.
  • Rummet holdes aflukket, mens behandlingen er i gang. Ozonen fylder hele rummet og trænger ind i tekstiler, træværk og øvrigt interiør, hvor den steriliserer miljøet.
  • Ozon kan hos mennesker og husdyr bl.a. give lette gener i øjne og på slimhinder, hvorfor det rum, man har behandlet, skal forblive aflukket efter en ozonbehandling. Rummets spærretid er typisk halvedelen af køretiden.
  • Når behandlings- og spærretiden er endt, skal rummet luftes grundigt ud for at fjerne eventuelle rester af ozon. Lugter rummet fortsat af ozon, forlænges udluftningstiden.
  • Behandlingen gentages efter behov.

Vejledende behandlingstid med ozon:

OZZI™ MODELRUMSTØRRELSE*BEHANDLINGSTID
OZ20010-20 m³3 timer
OZ50020-50 m³3 timer
OZ200050-100 m³3-4 timer
OZ4000100-250 m³3-5 timer
OZ8000250-500 m³3-5 timer

*Bemærk at rumstørrelse er i kubikmeter.

OZZI™ er et unikt dansk design, der kræver et minimum af service. Der er 1 års garanti på ozongeneratoren.

Producent
EYE-GRAIN ApS.
Marielundvej 32 A
2730 Herlev
Tlf: 2278 3901
info@i-grain.net

Forhandler
Alfa Instruments
Danhaven 16
2500 Valby
Tlf. 7025 1720
info@alfaline.dk

Vi står inde for vores produkter, og leverer alle varer med fuld funktionsgaranti. Ved spørgsmål til vores produkter kontakt os i dag, og hør hvordan vi kan hjælpe dig.

KONTAKT OS
KONTAKT
OM OS
crossmenu