Stort udvalg i ozongeneratorer til rensning af luft og vand.
Modeller til lugtsernering af biler, hotelværelser, busser, lagerrum, skibe, containere, produktionslokaler, aftræk fra restaurationskøkken og meget andet.

Desenfisering af lokaler, rørsystemer, tanke og produktionsanlæg med ozonbehandlet vand. Indretning af renrum.

Små modeller fra få milligram pr time til flere kilo pr time.

Ozongeneratorerne er også velegnet til at fjerne bakterier, skimmelsvamp og desinfektion af virus med ozon.
Rensning med ozon er miljøvenligt da ozonen ( O3 ), efter at have renset luften, igen bliver til ilt ( O2 ).

Der må ikke være personer, dyr eller planter i et rum som skal ozonbehandles.

Når lokalet skal tages i brug skal ozonniveauet igen være under den hygiejniske grænseværdi som er på 0,1 ppm. De fleste kan luge ozon på kun en fjerdedel af grænseværdien.

De små ozongeneratorer kan købes på vores side med små håndinstrumenter, ved at dobbetklikke på billedet helt til højre.

Se vores priser og datablade her.