Vi sølger stationære og transportable CO2 målere , samt kombiinstrument til fugt, temperatur og CO2
se mere på siden for småinstrumenter ved at dobbeltklikke på billedet til højre.

NY MÅLER til regulering af indeklima

den nye måler kan måle CO2, temperatur og fugt. samt regulere hvis CO2niveauet bliver for højt.